تحلیل داده‌های کسب و کار حضوری

شروع برگزاری از: ۲۲ دی ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
مدت دوره: ۳۲ ساعت
اکبر صمدی
مدرس: اکبر صمدی
هزینه دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-01-1077

توضیحات دوره

ارتقا سطح تحلیل کسب و کار
ارتقا سطح تحلیل داده
بهره‌گیری از تکنیکها و روش های مدرن تحلیل داده

به همراه داشتن لپ‌تاپ الزامیست.

پیش‌نیاز دوره: آمار: میانگین،واریانس، رگرسیون