تحلیل داده‌های کسب و کارBusiness Data Analysis حضوری

شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۹
مدت دوره: ۳۲ ساعت

توضیحات دوره

ارتقا سطح تحلیل کسب و کار
ارتقا سطح تحلیل داده
بهره‌گیری از تکنیکها و روش های مدرن تحلیل داده

به همراه داشتن لپ‌تاپ الزامیست.

پیش‌نیاز دوره: آمار: میانگین،واریانس، رگرسیون