فروش و فروشنده حرفه ای آنلاین

شروع برگزاری از: ۳۰ آبان ۱۳۹۹
روز و ساعت: شنبه و یکشنبه ها20-17
مدت دوره: 6ساعت
هزینه دوره: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

تفاوت فروش و بازاریابی و جایگاه آن در سازمان
روانشناسی فروش
ویژگی های های فروشنده توانمند
بررسیSPIN-4R-4C
چرخه ی فروش،نهایی سازی و عقدقرارداد
آشنایی با FAB-LOCATE-LICAL
چگونگی رویارویی با اعتراض ها و اقناع سازی در مذاکره های فروش