آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۱۱ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی یک روزه آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات با تدریس مهندس رضا سیف اللهی روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 96 در محل مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.