سمینار آموزشی صادرات و تولید در عراق 2020 میلادی

۰۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹ و ۰۹ دقیقه
برگزار شده

سمینار آموزشی صادرات و تولید در عراق 2020 میلادی با موضوع:
راهکارهای ورود ، حفظ و توسعه بازار در عراق در تاریخ پنج شنبه 7 آذر 1398ساعت 9 الی 17 با سخنرانی مهدی نجات نیا رایزن بازرگانی اسبق ایران در عراق و محمد مجید الشیخ سفیر پیشین جمهوری عراق در ایران
برگزار شد.