حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی

۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۰۹ دقیقه
برگزار شده

مباحثی که در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت:

1- مفاهیم و اصطلاحات مرتبط و نحوه محاسبه حقوق ورودی

2- ارائه ضمانت نامه در ورود قطعی و ترخیص نسیه

3- نحوه محاسبه و بررسی ارزش اظهارشده از سوی گمرک

4- مدت توقف کالا در گمرک و مقررات متروکه و مسوولیت مرجع تحویل گیرنده

5- درخواست صاحب کالا از گمرک جهت تعیین تعرفه

6- نحوه مطالبه اضافه پرداختی و استرداد حقوق ورودی

7- معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی

8- مصادیق مهم تخلفات گمرکی، قاچاق و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی

9- مسوولیت کارگزار گمرکی نسبت با اوراق ابلاغی، نحوه اظهار، کارکنان تحت امر و ...

محورهای همایش

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8695-021 داخلی 1 تماس بگیرید.

جهت همکاری با ما در تماس باشید:

درخواست همکاری