آشنایی با نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای جوینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک)

۰۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای جوینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک) روز چهارشنبه 4 مهر 97 با تدریس دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده (دکتری تجارت بین الملل و مدیریت استراتژیک و استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) و وحید کریمی (کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) برگزار شد.