مهندسی قیمت گذاری محصولات (کالا و خدمات)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۰۲ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی مهندسی قیمت گذاری محصولات (کالا و خدمات) امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 با تدریس جناب آقای هومن رهبری برگزار گردید.