۱۴۰۰

سومین تور تخصصی آموزشی-تجاری در حوزه خلیج فارس(دبی)

روابط کشور ایران با حوزه خلیج‌فارس به دلیل ویژگیهای ژئوپلتیک، سیاسی و امنیتی از اهمیت خاصی برخوردار است. همسایگی ایران با کشورهایی در محدوده …
سیدحسین میرظفرجویان مینا علاوش
۰۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۷ و ۱۰ دقیقه (4 روز)
۳ سخنران