احمد نظری مهرابی

احمد نظری مهرابی

دکتری مدیریت گرایش بازاریابی استراتژیک از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران

سوابق حرفه‌ای:
دبیر اجرایی اولین کنفرانس مدیریت کسب و کارهای خانوادگی در ایران

دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی و برندینگ اینترنتی

مدیر بازرگانی شرکت نوین صنعت

مشاور بازاریابی هولدینگ ماموت

مشاور بازاریابی و فروش شرکت پوبر

مشاور بازاریابی و فروش شرکت کوشان فارمد

مشاور بازاریابی و فروش شرکت ایران آوندفر صاحب برندهای بس،دکتر ژیلا و آیروکس

مشاور هیات مدیره در توسعه کسب و کار در شرکت پاک چرخ ایرانیان صاحب برند بیدود

مشاور هیات مدیره در توسعه کسب و کار در پوشاک بانوان سرژه