دکتر محمّدرضا یاورزاده

دکتر محمّدرضا یاورزاده
دکتری

مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی


💠 سوابق تحصیلی

▪️ دکتری (Ph.D) آینده پژوهی

▪️ فوق لیسانس مدیریت اجرایی (E-MBA) گرایش مدیریت استراتژیک

▪️ لیسانس مدیریت دولتی

💠 سوابق اجرایی

▪️ مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران

▪️ عضو موظف هیات مدیره مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران

▪️ مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

▪️ رئیس هیات عامل مرکز آموزش‌ بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

▪️ مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

▪️ عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

▪️ مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

▪️ مدیر کل دفتر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

▪️ مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

▪️ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بازرسی و نظارت

▪️ مدیرکل دفتر کالای فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان