نشست اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

نشست اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

آقای مدرس خیابانی - سرپرست وزارت صمت
آقای زادبوم - رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
آقای انصاری - معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
آقای میرهادی سیدی - مشاور امور بین الملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت
آقای تقی پور - مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد ایران
...

اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری

مدت دوره : 16ساعت | روز و ساعت : یکشنبه - سه شنبه20-16


آشنایی با مبانی بورس

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


Fundamental of Writing

مدت دوره : 32ساعت | روز و ساعت : یکشنبه و سه شنبه 18:10-16:30


Elementary1

مدت دوره : 32 ساعت | روز و ساعت : شنبه و چهارشنبه 20:00-18:20


زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 2)

مدت دوره : 16ساعت | روز و ساعت : دوشنبه20:00-16:00