اولین همایش بین المللی کلیدهای موفقیت در هولدینگ

اولین همایش بین المللی کلیدهای موفقیت در هولدینگ

مهندس سید علی آذربادگان (مدیرعامل اسبق شستا)
دکتر ییلماز آرگودن (دکترای مدیریت استراتژیک، رئیس هیئت مدیره بانک روتچیلد در ترکیه، بنیانگذار مشاورین آگره، مشاور استراتژیک دهها شرکت و هولدینگ در خاورمیانه)
مهندس اردم پرکیچ (مسئول دپارتمان مدیریت ریسک سرمایه گذاری در شرکت ICC ترکیه، دهها مشاوره به شرکتهای اروپایی برای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه)
خانم مهندس تولین سجن (ریاست انجمن مهندسین مشاورین ترکیه، دهها سال سابقه مشاوره از جمله نگارش برنامه صادرات پوشاک و قطعات خودرو ترکیه)
دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده (هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)
مهندس بهزاد عمرانی (کارشناسی ارشد MBA، مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران)
دکتر محمدرضا سعیدی (دکترای مدیریت استراتژیک هولدینگ ها از دانشگاه لین شوپینگ سوئد)
دکتر امیر عباس زاده (مدیر شرکت اویلیفینا فرانسه، مشاور مالی و استراتژی، سابقه همکاری با گروه مشاور McKinsey)