اخبار

نهمین کنفرانس بین المللی برند
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ موضوعات:
1- نقش و جایگاه برند سازی در تبیین اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات
2- برند سازی و حفظ جایگاه برند در دوره رکورد تورمی اقتصادی
3- اهمیت برند سازی در حوزه حمل و نقل (زمینی،دریایی و هوایی) در اقتصاد مقاومتی
4- نقش و جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی...
متن کامل...

سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری خارجی
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری خارجی
با رویکرد روسیه و سایر کشورهای مشترک المنافع
متن کامل...

صد و هشتمین دوره زبان تخصصی بازرگانی
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ اولین آزمون تعیین سطح صدو هشتمین دوره تخصصی زبان انگلیسی بازرگانی برگزار شد
متن کامل...

همایش کاربردی تجارت با چین
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ "همایش کاربردی تجارت با چین" در تاریخ 1393/11/08 در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
متن کامل...