اخبار

تقویم آموزشی پاییز93
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ تقویم آموزشی پاییز 93 منتشر شد.
جهت دریافت می توانید آدرس ایمیل خود را به شماره 0218695 و یا 30008695 پیامک کنید.

متن کامل...

میزگرد تخصصی جایگاه دیپلماسی تجاری در دنیای معاصر
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ میز گرد تخصصی جایگاه دیپلماسی تجاری در دنیای معاصر توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی روز سه شنبه مورخ ۶ آبان ماه از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۳ بعدالظهر در سالن روزبه واقع در طبقه ششم موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با مشارکت مرکز آموزش بازرگانی برگزار...
متن کامل...

پذیرش نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ پذیرش نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد
متن کامل...

سمینار کاربردی بازاریابی خدمات
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ریبرز پرتوی دکترای مدیریت عملیات از آمریکا استاد صاحب کرسی مدیریت در دانشگاه Drexel ایالت پنسیلوانیا ارائه مقاله و سخنرانی های متعدد در کنفرانس ها و مجامع علمی بین المللی مشاور شرکت هایی همچون بویینگ، تودی من، دوپونت در آمریکا، ایران خودرو، بانک ملت و ......
متن کامل...

آموزش زبان بازرگانی Business Result
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ آموزش زبان بازرگانی Business Result
متن کامل...