جامع تبلیغات و تحقیقات بازار برای مدیران بازرگانی آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۳ تیر ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها ۱۵ تا ۱۸
مدت دوره: ۳۰ ساعت

توضیحات دوره

بررسی موردهای واقعی تبلیغات و تحقیقات اجرا شده در صنعت