مدیریت برند و تبلیغات آنلاین

شروع برگزاری از: ۳۰ مهر ۱۴۰۱
روز و ساعت: شنبه‌ها 15 تا 18
مدت دوره: 18 ساعت
هزینه دوره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-01-764
۳۰
مهر

مدیریت برند و تبلیغات

توضیحات دوره

شناخت مفاهیم مدیریت برند