مدیریت برند و تبلیغات آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۱ آبان ۱۴۰۱
روز و ساعت: شنبه‌ها 15 تا 18
مدت دوره: 18 ساعت

توضیحات دوره

شناخت مفاهیم مدیریت برند