اولین BOOTCAMP ابزارهای تجزیه،تحلیل و مطالعه بازار مرکز بین الملل تجارت حضوری

شروع برگزاری از: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنجشنبه و جمعه 9 تا 17
مدت دوره: 16 ساعت

توضیحات دوره

همراه با اجرای پروژه تیمی(Brief Market Insight)
اعطای گواهینامه رسمی از طرف ITC اعطا می‌شود.
مدرسین دوره:
خانم پروانه طهماسبی(مدرس مورد تایید ITC)
آقای ناصر انزلی چی(مدرس مورد تایید ITC)
آقای محمد عسگری(مدیرعامل شرکت کویر نگین)
آقای کریستوف دوراند(تحلیلگر کمی بازار در مرکز تجارت بین الملل)