مدیریت برند و تبلیغات آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: شنبه‌ها ۱۵ تا ۱۸
مدت دوره: ۱۸ ساعت

توضیحات دوره

شناخت مفاهیم مدیریت برند