مدیریت خرید و سفارشات خارجی آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
روز و ساعت: پنجشنبه 18-14
مدت دوره: 28ساعت
هزینه دوره: ۷۸۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695
۲۲
آبان

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

برگزار شده

مشاهده دوره های پیشین

توضیحات دوره

از آنجائی که اغلب کشورهای جهان به‌دلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف با یکدیگر روابط تجاری دارند اهمیت برقراری ارتباط و خرید خارجی نمود پیدا می‌کند. برقراری روابط خرید و خریدهای خارجی نیاز به آشنائی با مراحل ورود کالا، اصطلاحات بین‌المللی (Incoterms)، منابع تهیه کالا (Source of supply)، آشنائی با شرایط پرداخت‌ها (Terms of payments)، و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بیمه‌های حمل و نقل، مراحل ترخیص کالا و ... دارد که مذاکرات در مورد امور فوق‌الذکر برعهده مدیران خرید خارجی و سیستم‌های خرید می‌باشد. براین اساس در این دوره به تشریح ابعاد مقدماتی و مبانی خرید و سفارشات خارجی برای مخاطبان و شرکت کنندگان در دوره پرداخته خواهد شد.