محمد حسن فریدونی

محمد حسن فریدونی

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس بازرگانی بین الملل

دانشجوی دکتری بازرگانی

سوابق اجرایی:

همکاری با شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی

فعال حوزه بازرگانی بین الملل با 22 سال سابقه فعالیت

تدریس زبان انگلیسی (موسسه صامت)

مکاتبات بازرگانی بین الملل (مرکز آموزش دنیای اقتصاد )

اینکوترمز 2010 (مرکز آموزش دنیای اقتصاد )

قانون برگزاری مناقصات ( سازمان مدیریت صنعتی )

Procurement Management

( به زبان انگلیسی در سازمان مدیریت صنعتی )


دوره‌های مرتبط

آنلاین
محمد حسن فریدونی
مدرس: محمد حسن فریدونی
شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
محمد حسن فریدونی
مدرس: محمد حسن فریدونی
شروع برگزاری از: ۰۶ مهر ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان