مدیریت خرید و سفارشات خارجی (دوره ۵۵) آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۸ آذر ۱۴۰۰
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: ۲۷
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
'
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695
۱۸
آذر

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (دوره ۵۵)

توضیحات دوره

از آنجائی که اغلب کشورهای جهان به‌دلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف با یکدیگر روابط تجاری دارند اهمیت برقراری ارتباط و خرید خارجی نمود پیدا می‌کند. برقراری روابط خرید و خریدهای خارجی نیاز به آشنائی با مراحل ورود کالا، اصطلاحات بین‌المللی (Incoterms)، منابع تهیه کالا (Source of supply)، آشنائی با شرایط پرداخت‌ها (Terms of payments)، و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بیمه‌های حمل و نقل، مراحل ترخیص کالا و ... دارد که مذاکرات در مورد امور فوق‌الذکر برعهده مدیران خرید خارجی و سیستم‌های خرید می‌باشد. براین اساس در این دوره به تشریح ابعاد مقدماتی و مبانی خرید و سفارشات خارجی برای مخاطبان و شرکت کنندگان در دوره پرداخته خواهد شد.