تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (دوره ۶۲ ) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۶ خرداد ۱۴۰۲
روز و ساعت: متغییر (لطفا توضیحات مطالعه شود)
مدت دوره: ۳۶ ساعت
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

ساعت تاریخ شروع
شنبه ۱۴ تا ۱۷ ( ۱۴۰۲/۰۳/۰۶)
دوشنبه ۱۷ تا ۲۰ (۱۴۰۲/۰۳/۰۸)
شنبه ۱۴ تا ۱۷ (۱۴۰۲/۰۳/۱۳)
چهارشنبه ۱۷ تا ۲۰ (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)
شنبه ۱۴ تا ۱۷ (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)
چهارشنبه ۱۷ تا ۲۰ (۱۴۰۲/۰۳/۲۴)
یکشنبه ۱۴ تا ۱۷ (۱۴۰۲/۰۳/۲۸)
سه شنبه ۱۷ تا ۲۰ (۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
شنبه ۱۴ تا ۱۷ (۱۴۰۲/۰۴/۰۳)
سه شنبه ۱۷ تا ۲۰ (۱۴۰۲/۰۴/۰۶)
شنبه ۱۴ تا ۱۷ (۱۴۰۲/۰۴/۱۰)
سه شنبه ۱۷ تا ۲۰ (۱۴۰۲/۰۴/۱۳)

این دوره آموزشی با رویکردی عملی به بررسی کلیه موارد و شرایط پرکاربردترین قراردادهای بین المللی می پردازد

قرارداد بیع بین المللی در تجارت بین الملل نقش مهم و محوری دارد و قراردادهای دیگر نظیر حمل و نقل و بیمه جهت تسهیل اجرای آن بوجود آمده‌اند؛ افزون بر این بسیاری از مسائل حاکم بر بیع بین المللی، در خصوص دیگر معاملات در تجارت بین الملل نیز بکار می‌رود. در واقع قرارداد بیع بین المللی ویژگی‌های دارد که در قراردادهای بیع داخلی مشاهده نمی‌گردد.

در قراردادهای بیع داخلی نظام حقوقی داخلی حاکم بر قرارداد، مشخص است و طرفین قرارداد با مراجعه به حقوق داخلی از چارچوب حقوقی آن اطلاع می‌یابند، یعنی تنها مساله در بیع داخلی، اطلاع از قوانین داخلی است.در حالی که در بیع بین المللی، فروشنده و خریدار در دو کشور متفاوت اقامت دارند، از این رو قرارداد بیع بین المللی وابسته به چند نظام حقوقی است. فروشنده از یک کشور، کالایی را به خریدار مقیم کشور دیگر می‌فروشد، اجرای قرارداد انتقال کالا یا هر شی‌ء و خدمتی از کشوری به کشور دیگر است، چه بسا نظام حقوقی دو کشور خریدار و فروشنده با هم تفاوت داشته باشد و قواعد متقاوتی بر انعقاد قرارداد و آثار آن حاکم شود.

از این رو تنظیم قرارداد بیع بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و وقوف به ساز و کارهای حقوقی حاکم بر آن برای دست اندرکاران این امر ضروری می نماید. بر این اساس در این دوره به تشریح مبانی و اصول مقدماتی تنظیم قراردادهای بین المللی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.