مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی (دوره ۳۹) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: یکشنبه‌ها ۱۷:۳۰ تا ۲۰
مدت دوره: ۲۷ساعت
علی عطایی
مدرس: علی عطایی
هزینه دوره: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

گسترش روزافزون شبکه های توزیع و فروش کالا و خدمات و نیز تنوع تامین کنندگان داخلی و ارجی و شیوه های متنوع تامین کالا و خدمات و از سوی دیگر نوسان قیمت هعا موجب پیچیدگی در فرایند خرید کالا و خدمات شده و مدیریت هزینه ها را ضروری می نماید. از این رو در فرایند تامین و خرید باید به همپوشانی دقیق عوامل زمان احتیاج به مواد و خدمات، زمانبندی خرید و کنترل جریان های نقدینگی قابل دسترس برای خرید و نگهداری توجه کامل شود. از سوی دیگر نگهدارش و انبارش کالا و مدیریت بر انبارها به منظور کنترل ورود و خروج کالا و محاسبه موجودی کالا و کاهش هزینه های نگهداری کالا از دیگر نیازها و دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها تلقی می شود. از سوی دیگر اتصال حلقه تامین و تدارک کالا و خدمات به زنجیرهارزش آفرینی سازمان، ضرورت مدیرتی و برنامه ریزی دقیق در این حوزه را تشدید می کند. براین اساس پیاده سازی فرایند مدیریت تامین و خرید بر اساس مدل های علمی و عملی آزمایش شده با انجام فعالیت های پشتیبانی و حمایتی در راستای تامین مواد و ملزومات مورد نیاز کلیه بخش های سازمان از طریق برنامه ریزی درخواست و رید و انعقاد قراردادهای تجاری کوتاه مدت و بلندمدت و نیز با پشتیبانی از عملیات خرید کالا و خدمات و نگهداری و انبارش سبب تسهیل گردش امور جاری سازمان می شود. از این رو در این دوره به تشریح ابعاد و ملاحظات پیرامون نحوه انعقاد قرارداد، سفارش گذاری و خرید داخلی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره ها پرداخته خواهد شد