تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل (دوره ۱۱) آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
روز و ساعت: متغیر(در توضیحات درج شد.) ساعت 14 تا 17
مدت دوره: ۳۰ ساعت
هزینه دوره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

روزهای برگزاری کلاس متغیر می‌باشد.

  • شنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
  • دوشنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
  • چهارشنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
  • شنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
  • شنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
  • دوشنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
  • شنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
  • پنج شنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
  • شنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
  • دوشنبه ۱۴-۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱