تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل (دوره ۹) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۸ آبان ۱۴۰۱
روز و ساعت: متغیر(در توضیحات درج شد.) ساعت 14 تا 17
مدت دوره: ۳۰ ساعت
هزینه دوره: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

روزهای برگزاری کلاس متغیر می‌باشد.
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۱