تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل (دوره ۱۳) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۲ آذر ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: 30 ساعت
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

تجارت چه در بحث واردات و چه صادرات کالا نیاز مبرم به ارتباطات خارجی با افراد مختلف از سایر کشورها دارد. هر کشوری زبان، فرهنگ، قوانین و آداب خاص خود را داشته که رعایت کردن آن از سوی بازرگانان الزامی است و چه بسا در روند تجارت بسیار مؤثر خواهد بود. از طرفی هر فعالیت تجارت و بازرگانی بین الملل نیازمند ایجاد و حفظ یک ارتباط بلندمدت و سازنده است که بدون وجود یک زبان مشترک بین المللی و دانش کافی ممکن نخواهد بود، بنابراین آشنایی با اصول مکاتبات تجاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.