تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز و ساعت: دوشنبه - چهارشنبه 20-16
مدت دوره: 40 ساعت
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695
۲۷
اردیبهشت

تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی

توضیحات دوره

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی