اولین دوره جامع مهارت‌های ارتباطی موثر حضوری

شروع برگزاری از: ۲۹ دی ۱۴۰۰
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها 14 تا 18
مدت دوره: 24 ساعت
مدرس:
هزینه دوره: ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

زبان صورت و زبان بدن به عنوان یکی از مولفه های بنیادین سواد اجتماعی که در همه نوع ارتباط موثر و کارا خواهد بود با نگرش کاربردی در مذاکرات و امور متفاوت مدیریتی و نیز امنیتی ارائه خواهد شد.