کارگاه آموزشی توسعه تجارت با قطر آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
روز و ساعت: سه‌شنبه و چهارشنبه 10 تا 13
مدت دوره: ۹ ساعت
هزینه دوره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره

سه شنبه ۱۱ مرداد:
ساعت ۹ تا ۱۰ مهندس کرباسیان عضو هیئت عامل مرکز تجاری ایران در قطر
ساعت ۱۰ تا ۱۱.۳۰ دکتر محمد علی سبحانی سفیر سابق محترم ایران در قطر و لبنان و اردن
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۳ محمد باقری رایزن سابق اقتصادی در قطر و پاریس
چهارشنبه ۱۲ مرداد:
ساعت ۹ تا ۱۱ دکتر سید محمد آیت الهی موسوی عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر
ساعت ۱۱ تا ۱۳ حمد بن علی الاحبابی رایزن بازرگانی سفارت قطر در تهران
سه شنبه ۱۸ مرداد:
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر و عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر