دهمین دوره دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنج‌شنبه‌ها ۹تا ۱۳
مدت دوره: ۲۰ ساعت

توضیحات دوره

شرایط ارزی حاکم بر کشور و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد که اقتصاد ملی چاره‌ای جز «افزایش صادرات» برای حل مشکلات اقتصادی در ابعاد کلان ندارد. از سوی دیگر، فضای بازاریابی بین‌المللی هم به شدت متاثر از «دیجیتال مارکتینگ» است.
کنارِ هم قرار دادنِ این دو موضوع، لزوم پرداخت به «دیجیتال مارکتینگ برای صادرات» را نشان می‌دهد، این دوره می‌تواند برای هر فردی که قصد ورود به بازارهای جهانی را دارد، کاربرد داشته باشد.