پنجمین دوره جامع دیجیتال مارکتینگ آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۹ آذر ۱۴۰۱
روز و ساعت: شنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
مدت دوره: ۴۰ ساعت
هزینه دوره: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-01-750
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
۱۹
آذر

پنجمین دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

توضیحات دوره

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتی برای همه شرکت ها و کسب و کارها چه هلدینگ و چه SME الزامی است و باید به صورت حرفه ای و هدفمند اجرایی شود.