ششمین دوره جامع دیجیتال مارکتینگ آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
مدت دوره: ۴۰ ساعت
هزینه دوره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
۱۶
اردیبهشت

ششمین دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

توضیحات دوره

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتی برای همه شرکت ها و کسب و کارها چه هلدینگ و چه SME الزامی است و باید به صورت حرفه ای و هدفمند اجرایی شود.