دوره مکالمه زبان عربی (سطح مقدماتی1) حضوری

شروع برگزاری از: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه - چهارشنبه 20:00 - 18:00
مدت دوره: 32
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695

توضیحات دوره

  1. توانایی نگارش جملات ساده برای بیان مفاهیم کلیدی به مخاطب
  2. توانایی ارایه شفاهی جملات و بیان مقصود به مخاطب
  3. توانایی معارفه و گپ مقدماتی
    .
    .