صادرات و واردات در مناطق آزاد و ویژه به همراه سامانه های مربوطه آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۹ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: یکشنبه ۱۶ تا 18
مدت دوره: ۴ ساعت

توضیحات دوره

در این دوره آموزشی، قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران،کالاهای مجاز جهت ورود به مناطق،چگونگی ثبت سفارش در مناطق و سامانه های مربوطه،صادرات از مناطق آزاد و ویژه و مزایای مناطق آزاد و ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.