مهارت های کسب درآمد و برندسازی در اینستاگرام آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۹ دی ۱۳۹۹
روز و ساعت: جمعه‌ها 13-10
مدت دوره: 9ساعت
هزینه دوره: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-99-804
عالیه شریفی
تماس با کارشناس مرتبط:
عالیه شریفی 0218695

توضیحات دوره

مهارتهای کسب درآمد و برند در اینستاگرام

فایل‌های دوره