کارگزاری بیمه آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۹ مهر ۱۴۰۰
روز و ساعت: شنبه‌ تا پنجشنبه 20-16
مدت دوره: 40
هزینه دوره: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-00-946
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695

توضیحات دوره

اخذ کارگزاری بیمه