کارگزاری بیمه آنلاین

شروع برگزاری از: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
روز و ساعت: شنبه‌ تا پنجشنبه 20-16
مدت دوره: 40
هزینه دوره: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
'
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695
۳۱
شهریور

کارگزاری بیمه

توضیحات دوره

اخذ کارگزاری بیمه