بازاریابی تلفنی آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
روز و ساعت: چهارشنبه17-14
مدت دوره: 6ساعت
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
پریسا محسن زادگان
تماس با کارشناس مرتبط:
پریسا محسن زادگان 0218695
۲۵
آبان

بازاریابی تلفنی

برگزار شده

مشاهده دوره های پیشین

توضیحات دوره

اهمیت ابزار تلفن در حوزه ارتباطات و فروش و بازاریابی بر کسی پوشیده نیست. در بسیاری از موقعیت ها تلفن ابزار اصلی مذاکره با مشتری است و میزان مهارت تلفنی فروشنده به صورت مستقیم بر موفقیت و یا شکست فراخوان فروش تاثیر می گذارد. ارتباط کلامی به مهارت های ویژه ای نیاز دارد. تاثیر سخن فصیح و کلام بلیغ در حرفه فروش و بازاریابی با توجه به فرهنگ شفاهی بازار بسیار اساسی است.