بازاریابی تلفنی آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
روز و ساعت: سه‌شنبه18-15
مدت دوره: 6ساعت
هزینه دوره: ۴۲۰,۰۰۰ تومان
'
کد دوره: B1-99-817
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
پریسا محسن زادگان
تماس با کارشناس مرتبط:
پریسا محسن زادگان 0218695
۰۵
اسفند

بازاریابی تلفنی

۲۵
آبان

بازاریابی تلفنی

برگزار شده

مشاهده دوره های پیشین

توضیحات دوره

اهمیت ابزار تلفن در حوزه ارتباطات و فروش و بازاریابی بر کسی پوشیده نیست. در بسیاری از موقعیت ها تلفن ابزار اصلی مذاکره با مشتری است و میزان مهارت تلفنی فروشنده به صورت مستقیم بر موفقیت و یا شکست فراخوان فروش تاثیر می گذارد. ارتباط کلامی به مهارت های ویژه ای نیاز دارد. تاثیر سخن فصیح و کلام بلیغ در حرفه فروش و بازاریابی با توجه به فرهنگ شفاهی بازار بسیار اساسی است.