پرورش مدیر بازاریابی حرفه ای آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت
۰۹
اردیبهشت

پرورش مدیر بازاریابی حرفه ای

توضیحات دوره

تاریخ‌های برگزاری کلاس:
۰۹-۱۱-۱۶-۱۸-۲۳-۲۵-۳۰ اردیبهشت ماه
و
۰۱-۰۶-۰۸ خردادماه