مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۷ آبان ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت
۲۷
آبان

مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش

توضیحات دوره

بیان روند تغییرات بازاریابی و فروش تا سال ۲۰۲۲