اصول مذاکره و ارتباط موثر در کسب و کار آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۲ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت
۲۲
مهر

اصول مذاکره و ارتباط موثر در کسب و کار

توضیحات دوره

معرفی ارکان مذاکرات