اصول مذاکره و ارتباط موثر در کسب و کار آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲
روز و ساعت: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت

توضیحات دوره

معرفی ارکان مذاکرات