مدیریت بهره‌وری و مدل‌های ارزیابی عملکرد آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
مدت دوره: ۸ ساعت
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

اهمیت بهره وری در توسعه اقتصادی کشور بگونه‌ای است که از نگاه برنامه‌ریزان مغفول نمانده است و در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور توجه زیادی به این مهم شده است. دولت در برنامه‌های توسعه خود به ویژه در برنامه پنجم و ششم بر رشد بهره‌وری تاکید فراوان کرده است و پیاده‌سازی نظام ارتقای بهره‌وری در دستگاههای دولتی و نیز به کارگیری چرخه بهبود بهره‌وری از ماموریت‌های مدیران دستگاه‌ها به شمار می‌آید.
اولین بند از سیاست های برنامه ششم عبارت است از: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود. در این برنامه بر رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی از محل رشد بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد داخلی تاکید شده است.

فایل‌های دوره
jpg

76bf2060-21b0-46b2-a75d-bfd5bfcd7044

دریافت فایل