Pre-Intermediate1 حضوری

شروع برگزاری از: ۲۸ دی ۱۴۰۰
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها 20:00-16:00
مدت دوره: 32 ساعت
هزینه دوره: ۵۹۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695

توضیحات دوره

برنامه های شغلی
مصاحبه با مدیرمالی یک شرکت تلویزیونی
شرکت ها و توضیح در مورد پیشینه و عملکرد آنها
مصاحبه با مدیرعامل یک شرکت صنایع غذایی
عادات خرید
مصاحبه با یک شرکت فروش تلویزیونی
تصویر افراد در دنیای مجازی