قیمت‌گذاری کالای صادراتی و قیمت تمام شده کالای وارداتی حضوری

شروع برگزاری از: ۲۳ آبان ۱۴۰۲
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۱۹
مدت دوره: ۹ ساعت
۲۳
آبان

قیمت‌گذاری کالای صادراتی و قیمت تمام شده کالای وارداتی