مهارت‌های نرم در کسب و کار حضوری

شروع برگزاری از: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
روز و ساعت: پنجشنبه 9 تا 17
مدت دوره: 8 ساعت
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

کمک و هدایت افراد به شناخت عمیق‌تر از خود