آشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیک آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
روز و ساعت: یکشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
مدت دوره: ۸ ساعت
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

در این سمینار برای بخشهای مورد بررسی یک بار در قالب کارگروهی و متناسب با مراحل آموزش ، برنامه تدوین می شود که این تجربه توانسته است تا کنون نظر بسیاری از سازمانها را برای اجرای این آموزش جلب کند.
معرفی نمونه های انجام شده توسط مدرس در کشور که اجرا نیز شده و در حال حاضر از نمونه های موفق به شمار می آید این سمینار را بیش از پیش جذاب نموده است.
ایجاد ارتباط مباحث نظری با واقعیت های کسب و کار در ایران توانسته است تا عزم شرکت کنندگان را برای پیاده سازی نظام برنامه ریزی افزایش دهد و این آموزش در این خصوص موفق عمل کرده است.

فایل‌های دوره
jpg

dfbb6120-6e88-4bbc-85d4-3064534a36b7

دریافت فایل