دوره‌های آموزشی

دوره‌های برگزار شده

آنلاین

بازاریابی تلفنی

دپارتمان بازاریابی
امیر مهرنیا
مدرس: امیر مهرنیا
شروع برگزاری از: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ سه‌شنبه18-15
هزینه دوره: ۴۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
کامبیز حسین خان طهرانی
مدرس: کامبیز حسین خان طهرانی
شروع برگزاری از: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ سه شنبه 18-14
هزینه دوره: ۴۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام