دوره‌های آموزشی

#Market Leader_Intermediate

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Intermediate1

دپارتمان زبان انگلیسی
نادر فیض
مدرس: نادر فیض
شروع برگزاری از: ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ پنجشنبه ها 13:00 - 09:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان