دوره‌های آموزشی

#Market Leader_Intermediate

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

حضوری

Intermediate1(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۱۴ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام