دوره‌های آموزشی

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

آنلاین
حبیب الله نجاتی زاده مجتبی علیپور
مدرسین: حبیب الله نجاتی زاده،  مجتبی علیپور
شروع برگزاری از: ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ پنج شنبه ها 18-14
هزینه دوره: ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

آنلاین

آشنایی با نظام یکپارچه سازی نظام معاملات ارزی(نیما)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
ساسان خدائی
مدرس: ساسان خدائی
شروع برگزاری از: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ شنبه 20-15
هزینه دوره: ۲۴۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام