آشنایی با نظام یکپارچه سازی نظام معاملات ارزی(نیما) آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۵ آذر ۱۳۹۹
روز و ساعت: شنبه 20-15
مدت دوره: 5ساعت
هزینه دوره: ۲۴۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

آشنائی کلی با سامانه جامع ارزی و سامانه جامع تجارت ایران NTSW