سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۶ مهر ۱۴۰۱
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
مدت دوره: ۶ ساعت
۲۶
مهر

سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)