سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
روز و ساعت: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
مدت دوره: ۱۲ ساعت
هزینه دوره: ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)