سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۳ آبان ۱۴۰۱
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
مدت دوره: ۶ ساعت

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)