چهارمین دوره سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۶ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها 14 تا 17
مدت دوره: ۶ ساعت

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)