اولین دوره کشف ناگفته‌های مخاطب در یک پنجم ثانیه حضوری

شروع برگزاری از: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
مدت دوره: ۸ ساعت
مدرس:
هزینه دوره: ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

زبان صورت و زبان بدن به عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین سواد اجتماعی که در همه نوع ارتباط موثر و کارا خواهد بود با نگرش کاربردی در مذاکرات و امور متفاوت مدیریتی و نیز امنیتی ارائه خواهد شد.