اولین همایش بین المللی کلیدهای موفقیت در هولدینگ

۱۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۴ دقیقه
برگزار شده