اولین نشست تخصصی معاونین و مدیران آموزشی سازمانها و شرکتها

۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی معاونین و مدیران آموزشی سازمانها و شرکتها با رویکرد شیوه های نوین آموزش در نظام جامع کارکنان دولت در تاریخ 94/05/14 در سالن اجتماعات مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.این نشست با حضور جمع کثیری از مدیران آموزش سراسر کشور با سخنرانی جناب آقای مهندس خالقی تبار مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی آغاز شد. ایشان ضمن خوشامد گویی به حضار، در مورد تاریخچه تاسیس مرکز، توانمندیها، دپارتمانهای آموزشی، مهارتی، و برگزاری همایشها، سخنرانی نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر رمضانی معاون آموزشی کارکنان دولت ریاست جمهوری در مورد ارتقاء کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات آموزشی ایراد سخن نمودند.

سپس جناب آقای مهندس رضی زاده به ارائه تجربه برتر مدیران موفق آموزش شرکت پارس خودرو پرداختند.

در انتهای نشست، جناب آقای نشاط مدیر کل آموزش شهرداری تهران در مورد تبادل تجربیات آموزشی در شهرداری تهران سخنرانی نمودند.

این نشست تخصصی با اهداف ارتقاء کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات آموزشی و بهبود میزان پاسخگویی به دانشپذیران، ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخشهای مختلف از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان، ایجاد ارتباط شفاف و مشخص بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظامهای استخدامی، توسعه آگاهی های عمومی کارکنان به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات، رشد فضائل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی کارکنان، توانمند سازی کارکنان، توانمند سازی مدیران در زمینه های بهبود وظایف مدیریتی و آماده سازی کارکنان برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر برگزار شد.

در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیر از سخنرانان نشست قدردانی شد.