استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنایع غذایی)

۰۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۶ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنایع غذایی) روز چهارشنبه 8 شهریور با تدریس مهندس رضا سیف اللهی (مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی) و با حضور فعالان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی کشور برگزار شد. در این کارگاه شرکت کنندگان ضمن آشنایی با بازارهایی مانند بازار عراق، ژاپن، لهستان، روسیه، هند و ترکیه، چگونگی تعیین و انتخاب استراتژی را فراگرفتند و در پایان نیز به سوالات حضار پاسخ داده شد.