استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنعت کاشی و سرامیک)

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنعت کاشی و سرامیک) در راستای طرح یادگیری اثربخش صادرات (یاص) ویژه بنگاهها، با حضور جمعی از تولید کنندگان و صادر کنندگان صنعت کاشی و سرامیک با تدریس مهندس رضا سیف اللهی (مدیرعامل مرکز اموزش بازرگانی) برگزار گردید. در این کارگاه مباحث آموزشی در خصوص استراتژی و شناسایی بازار هدف، تدوین برنامه های صادراتی، شناسایی نقاط ضعف و قوت هر استراتژی و انتخاب بهترین برنامه برای صادرات محصول به کشورهای هدف مورد بررسی قرار گرفت.